Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//


Tekst postanowienia jak niżej:             wersja PDF         wersja doc

IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

02- 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, tel. 22 6549701, 22 6201399

e-mail: ipb@ipb.org.pl          www.ipb.org.pl

Rada   Koordynacyjna   Biur   Projektów

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 412a

tel. 22 810-58-88,   fax  22 517-77-11,   e-mail: rkbp@bisprol.pl  www.bisprol.pl

 

 

      L.dz. RKBP / 13 /2013                                                                                    Warszawa  2013-11-07

  

P.P. Właściciele, Dyrektorzy, Prezesi

jednostek projektowych, inwestorskich i innych, stosujących

Środowiskowe  Zasady  Wycen  Prac  Projektowych

w  budownictwie

 

Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2014

              przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich

 dokonywanych na podstawie ŚZWPP            

 

Zarząd  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  na  posiedzeniu 

w  dniu  6  listopada 2013 r.  przyjął  następujące  postanowienie:

wysokość  stawki  za  umowną  jednostkę  nakładu  pracy (j.n.p.),

przy  wycenach  dokonywanych  w  roku  2014 na  podstawie

 Środowiskowych Zasad  Wycen  Prac  Projektowych,  ustala  się na

S = 20,00 zł.

 

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości

świadczonych usług.

 

 

Uzasadnienie:  

Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2013 r. (M.P. poz. 823) w  sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r.– ceny te w okresie I – III kwartału 2013 r. w stosunku do I – III kwartału 2012 r. wzrosły o 1,0%. Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2014 wyniosłaby:

S = 19,80 x 1,01 = 19,998 zł.

              Wysokość  stawki  za  j.n.p. na rok 2014   przyjęto  20,00 zł.

 

 

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości

świadczonych usług.

 

 

 

    Przewodniczący Rady                       

Koordynacyjnej Biur Projektów                

 

    dr inż. Kazimierz Staśkiewicz                 

Tekst postanowienia jak wyżej:       wersja PDF        wersja doc