Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//

 

IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

02- 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, tel. 22 6549701, 22 6201399

e-mail: ipb@ipb.org.pl          www.ipb.org.pl

Rada   Koordynacyjna   Biur   Projektów

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 412 A

tel. 22 810-58-88,   fax  22 517-77-11,   e-mail: rkbp@bisprol.pl  www.bisprol.pl

 

Tekst postanowienia jak niżej:             wersja PDF         wersja doc

 

  L.dz. RKBP/11/2015                                                                                                      Warszawa  2015-11-16

  

P.P. Właściciele, Dyrektorzy, Prezesi

jednostek projektowych, inwestorskich i innych, stosujących

Środowiskowe  Zasady  Wycen  Prac  Projektowych

w  budownictwie

 

Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2016

              przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich

 dokonywanych na podstawie ŚZWPP            

 

Zarząd  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  na  posiedzeniu 

w  dniu  16 listopada 2015 r.  przyjął  następujące  postanowienie:

wysokość  stawki  za  umowną  jednostkę  nakładu  pracy (j.n.p.),

przy  wycenach  dokonywanych  w  roku  2016 na  podstawie

 Środowiskowych Zasad  Wycen  Prac  Projektowych,  ustala  się na

S = 19,80 zł.

 

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości

świadczonych usług.

 

 

Uzasadnienie:  

Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. (M.P. poz. 1023) w  sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r.      – wskaźnik ten w okresie I – III kwartału 2015 r. w stosunku do I – III kwartału 2014 r. wyniósł 98,9 (spadek o 1,1%). Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2016 wyniosłaby:

S = 20,00 x 0,989 = 19,78 zł.

Wysokość  stawki  za  j.n.p. na rok 2016   przyjęto  19,80 zł.

 

 

 

    Przewodniczący Rady                       

Koordynacyjnej Biur Projektów                

     dr inż. Kazimierz Staśkiewicz                  

 

 

Tekst postanowienia jak wyżej          wersja PDF         wersja doc