Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//

 

IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

00-826 Warszawa, ul. Śliska 52 tel. (22) 654 97 01;   620 13 99

Rada   Koordynacyjna   Biur   Projektów

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 412a

tel.(22) 810-58-88,    fax 517-77-11,   e-mail: projekt@bisprol.pl

Warszawa 2004-11-12

L.dz. RKBP/95/2004

 

P.P. Właściciele, Dyrektorzy, Prezesi

jednostek projektowych, inwestorskich i innych stosujących

Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych

w budownictwie

Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy j.n.p.) w roku 2005 przy wycenach prac

                  projektowych dokonywanych na podstawie ŚZWPP

 

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2004 roku przyjął następujące postanowienie:

 

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych w roku 2005, ustala się na

S = 15,70 zł.,

W stawce tej nie jest uwzględniany podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:

Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 14.10.2004 r. (M.P. Nr 43, poz. 763) w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r. - ceny te w okresie l - III kwartału 2004 r. w stosunku do l - III kw. 2003 r. wzrosły o 3,2 %. Na tej podstawie stawka za j.n.p. na rok 2005 wyniosłaby:

S = 15,20 x 1,032 = 15,686 zł. 

Na rok 2005 wysokość stawki za j.n.p. przyjęto  S = 15,70 zł.

 Podpisał:

Przewodniczący Rady 

Koordynacyjnej Biur Projektów

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

 

POWRÓT