Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//

Tekst postanowienia jak niżej    wersja PDF  - 98 kB      wersja doc   - 23 kB

IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

00-826 Warszawa, ul. Śliska 52 tel. 022 654 97 01,  022 620 13 99

Rada   Koordynacyjna   Biur   Projektów

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 412a

tel.022 810-58-88,   fax  022 517-77-11,   e-mail: projekt@bisprol.pl

                                                                                                        

  L.dz. RKBP/ 29 /2006 

Warszawa  2006-11-16

 

P.P. Właściciele, Dyrektorzy, Prezesi

jednostek  projektowych, inwestorskich i innych stosujących

Środowiskowe  Zasady  Wycen  Prac  Projektowychw 

budownictwie

  

Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy j.n.p.) w roku 2007 przy wycenach prac

                  projektowych i usług inżynierskich dokonywanych na podstawie ŚZWPP

 

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2006 roku przyjął następujące postanowienie:

 wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.), przy wycenach dokonywanych w roku 2007 na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych , ustala się na

S = 16,20 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniany podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

Uzasadnienie:

Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 13.10.2006 r. (M.P. Nr 72, poz. 724) w  sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r.– ceny te w okresie I – III kwartału 2006 r. w stosunku do  I – III kw. 2005 r. wzrosły o 0,9 %. Na tej podstawie stawka za  j.n.p. na rok 2007 wyniosłaby:

S = 16,09 x 1,009 = 16,2348 zł.

                        Na rok 2007  wysokość  stawki  za  j.n.p.  przyjęto  16,20 zł

  

Tekst postanowienia jak wyżej:

wersja PDF - 98 kB   wersja doc - 23 kB

 

Podpisał:

Przewodniczący Rady 

Koordynacyjnej Biur Projektów

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz