Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//

Tekst postanowienia jak niżej    wersja PDF  - 68 kB      wersja doc   - 23 kB

IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

00-826 Warszawa, ul. Śliska 52 tel. 022 654 97 01,  022 620 13 99

Rada   Koordynacyjna   Biur   Projektów

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 412a

tel. 022 810-58-88,   fax  022 517-77-11,   e-mail: projekt@bisprol.pl

      L.dz. RKBP/ 22 /2007                                                                                                             Warszawa  2007-11-16

  

P.P. Właściciele, Dyrektorzy, Prezesi

jednostek  projektowych, inwestorskich i innych stosujących

Środowiskowe  Zasady  Wycen  Prac  Projektowych

w  budownictwie

 Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2008 przy wycenach prac

                     projektowych i usług inżynierskich dokonywanych na podstawie ŚZWPP

 

         Zarząd  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  na  posiedzeniu w  dniu  16  listopada 2007 r.  przyjął  następujące  postanowienie:

 

wysokość  stawki  za  umowną  jednostkę  nakładu  pracy (j.n.p.), przy  wycenach  dokonywanych  w  roku 2008 na podstawie Środowiskowych Zasad  Wycen  Prac  Projektowych, ustala  się na

S = 16,50 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług

Uzasadnienie:

Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 15.10.2007 r. (M.P. Nr 76, poz.816) w  sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie pierwszych trzech kwartałów 2007 r.– ceny te w okresie I – III kwartału 2007 r. w stosunku do  I – III kw. 2006 r. wzrosły 2,1%. Na tej podstawie stawka za  j.n.p. na rok 2008 wyniosłaby:

S = 16,20 x 1,021 = 16,5402 zł.

Na rok 2008  wysokość  stawki  za  j.n.p.  przyjęto  16,50 zł. 

 

                                                                 Podpisał:

                                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                       Koordynacyjnej Biur Projektów

                                                                         dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

 Tekst postanowienia jak wyżej: wersja PDF - 68 kB   wersja doc - 23 kB