Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//


Tekst postanowienia jak niżej:    wersja PDF - 71 kB   wersja doc - 25 kB

IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

02- 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, tel. (22) 6549701, 6201399

e-mail: ipb@ipb.org.pl          www.ipb.org.pl

Rada   Koordynacyjna   Biur   Projektów

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 412a

tel. (22) 810-58-88,   fax  517-77-11,   e-mail: rkbp@bisprol.pl  www.bisprol.pl

 

 

 

 

.L.dz. RKBP/ 24 /2009                                                                            Warszawa  2009-11-09

P.P. Właściciele, Dyrektorzy, Prezesi

jednostek projektowych, inwestorskich i innych, stosujących

Środowiskowe  Zasady  Wycen  Prac  Projektowych

w  budownictwie

 

Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2010

przy wycenach prac projektowych i usług  inżynierskich

dokonywanych na podstawie ŚZWPP

Zarząd  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  na  posiedzeniu 
w  dniu  9  listopada 2006 r.  przyjął  następujące  postanowienie:

wysokość  stawki  za  umowną  jednostkę  nakładu  pracy (j.n.p.),

przy  wycenach  dokonywanych  w  roku  2009 na  podstawie

Środowiskowych Zasad  Wycen  Prac  Projektowych,  ustala  się na  

 

S = 17,80 zł.  

 

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

 

Uzasadnienie:

Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 14.10.2009 r. (M.P. Nr 68, poz. 883)

w  sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie

pierwszych trzech kwartałów 2009 r.– ceny te w okresie I – III kwartału 2009 r.

w stosunku do I – III kwartału 2008 r. wzrosły o 3,5%. Na tej podstawie stawka

za j.n.p. na rok 2010 wyniosłaby:

S = 17,20 x 1,035 = 17,802 zł.

Na rok 2010  wysokość  stawki  za  j.n.p.  przyjęto  17,80 zł.

 

 

Przewodniczący Rady 

Koordynacyjnej Biur Projektów

dr inż. Kazimierz Staśkiewicz

 

Tekst postanowienia jak wyżej:    wersja PDF - 71 kB   wersja doc - 25 kB