Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//


Tekst postanowienia jak niżej:    wersja PDF - 38 kB   wersja doc - 24 kB

IZBA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO

02- 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, tel. (22) 6549701, 6201399

e-mail: ipb@ipb.org.pl          www.ipb.org.pl

Rada   Koordynacyjna   Biur   Projektów

04-026 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 412a

tel. (22) 810-58-88,   fax  517-77-11,   e-mail: rkbp@bisprol.pl  www.bisprol.pl

 

 

      L.dz. RKBP/ 17 /2011                                                                                       Warszawa  2011-11-08

  

P.P. Właściciele, Dyrektorzy, Prezesi

jednostek projektowych, inwestorskich i innych, stosujących

Środowiskowe  Zasady  Wycen  Prac  Projektowych

w  budownictwie

 

Dotyczy: stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) w roku 2012

              przy wycenach prac projektowych i usług inżynierskich

 dokonywanych na podstawie ŚZWPP            

 

Zarząd  Rady  Koordynacyjnej  Biur  Projektów  na  posiedzeniu 

w  dniu  8  listopada 2011 r.  przyjął  następujące  postanowienie:

          wysokość  stawki  za  umowną  jednostkę  nakładu  pracy (j.n.p.),

             przy  wycenach  dokonywanych  w  roku  2012 na  podstawie          

        Środowiskowych Zasad  Wycen  Prac  Projektowych,  ustala  się na

S = 19,00 zł.

W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości

świadczonych usług.

 

Uzasadnienie:

Wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 13.10.2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 966)

w  sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych  w okresie

pierwszych trzech kwartałów 2011 r.– ceny te w okresie I – III kwartału 2011 r.

w stosunku do I – III kwartału 2010 r. wzrosły o 4,2%. Na tej podstawie stawka

za j.n.p. na rok 2012 wyniosłaby:

S = 18,20 x 1,042 = 18,9644 zł.

 

 Wysokość  stawki  za  j.n.p. na rok 2012   przyjęto  19,00 zł.

 

 

    Przewodniczący Rady                       

Koordynacyjnej Biur Projektów                

 

    dr inż. Kazimierz Staśkiewicz                 

Tekst postanowienia jak wyżej:    wersja PDF - 38 kB   wersja doc - 24 kB