PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o.

 JEDNOSTKA ROZPOWSZECHNIAJĄCA PROJEKT
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o 
04-026 Warszawa 50, al. St. Zjednoczonych 51- Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. 5177-710, fax 5177-711
e-mail: projekt@bisprol.pl

           

HALA SPORTOWA WB-2064

  

  WYKAZ PROJEKTÓW  

Budynki oświaty i kultury 

 Klikając na perspektywę obejrzysz projekt


zobacz projekt

Autor projektu:
mgr inż. arch. Bogusław Piątek

  SZKOŁA 12 - ODDZIAŁOWA  WB-2001

Budynek wolno stojący, 3 kondygnacyjny (parter + I p. +II p.) Całkowicie podpiwniczony, przeznaczony na szkołę 12 oddziałową dla 330-360 uczniów.

cena 4 egz. ***** zł + VAT 23%

  Pow. zabudowy: 781,3 m2
Pow. użytkowa: 2481,3 m2
Kubatura: 10846,0 m3

zobacz projekt

Autor projektu:
mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec

  SZKOŁA PODSTAWOWA Z PRZEDSZKOLEM  WB-2002 

Budynek wolno stojący, II kondygnacyjny, nie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, przeznaczony dla 240 uczniów i 40 dzieci w oddziale przedszkolnym.

cena 4 egz. ***** zł + VAT 23%

   Pow. zabudowy: 781,3 m2
Pow. użytkowa: 2481,3 m2
Kubatura: 10846,0 m3

zobacz projekt

Autor projektu:
mgr inż. arch. Andrzej Wochna

  BUDYNEK GIMNAZJUM 18-to ODDZIAŁOWEGO WB-2003

Budynek o bryle rozczłonkowanej, nie podpiwniczony, trzykondygnacyjny, z wysokim dachem. Przewidziany jest dla 450 uczniów. Budynek gimnazjum zawiera część dydaktyczną - 18 klasopracowni z gabinetami, część administracyjną, szatniową oraz rekreacyjną. Układ przestrzenny budynku daje możliwości rozbudowy o kolejne funkcje: segment żywieniowy, salę sportową, itp. co należy uwzględnić przy usytuowaniu budynku na działce.

cena 4 egz. *****+ VAT 23%

  Pow. zabudowy: 1110,7 m2
Pow. użytkowa: 2723,0 m2
Kubatura: 12218,5 m3

zobacz projekt

Autor projektu:
mgr inż. arch. Marek Bulak

  BUDYNEK GIMNAZJUM DLA 150 UCZNIÓW  WB-2004

 

Budynek wolno stojący dwukondygnacyjny z wysokim dachem (poddasze częściowo użytkowe), nie podpiwniczony. Posiada 7 sal przedmiotowych, 2 sale językowe, salę komputerową, bibliotekę i mały zespół żywieniowy.

cena 4 egz. ***** zł + VAT 23%

  Pow. zabudowy: 755,9 m2
Pow. użytkowa: 1609,4 m2
Kubatura: 6850,0 m3

Autor projektu:
mgr inż. arch. Danuta Kamińska

 

SZKOLNA SALA GIMNASTYCZNA 18,0 x 36,0 m  WB-2060

Budynek sali sportowej przewidziany jest do lokalizacji przy szkole (połączenie przez łącznik wg. indywidualnego projektu).Obiekt obejmuje : salę sportową o wym. w świetle 18,0 x3 6,0m i wysokości do spodu konstrukcji 7,6-8,85 m oraz dwukondygnacyjne zaplecze, w którym zlokalizowano przebieralnie, pomieszczenia sanitarne dla ćwiczących, magazyn sprzętu, W.C., salę gimnastyki korekcyjnej, gabinet kultury fizycznej, pomieszczenia techniczne.
Z korytarza I piętra zapewniono wgląd na salę gimnastyczną poprzez przeszklenie ściany.

cena 4 egz. ***** zł  + VAT 23%

 

 Pow. zabudowy: 1017,9m2
Pow. użytkowa:
1182,2 m2
Kubatura: 8822,4 m3

Koszt  budowy /2008 r./

*.***.000.-


zobacz projekt

Autor projektu:
mgr inż. arch. Michał Karłowicz

 

SZKOLNA SALA GIMNASTYCZNA 15,0 x 24,0 m  WB-2061

Budynek wolno stojący, parterowy, połączony łącznikiem z budynkiem szkoły istniejącej lub projektowanej. W budynku znajduje się sala gimnastyczna o wymiarach 15,0 x2 4,0 m oraz zaplecze, w którym umieszczono szatnie, WC, natryski, gabinet kultury fizycznej oraz WC z natryskiem dla osób niepełnosprawnych. 

cena 4 egz. ***** zł  + VAT 23%

 

Pow. zabudowy: 638,2 m2
Pow. użytkowa: 569,5 m2
Kubatura: 3996,0 m
3

Koszt  budowy /2000 r./

1.261.000.-


zobacz projekt

Autor projektu:
mgr inż. arch. Marek Bulak

 

SALA GIMNASTYCZNA 12,0 x 24,0 x 7,20 m WB-2062

Sala gimnastyczna jest budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym. Obejmuje salę gimnastyczną (o wymiarach w świetle) 12,0 x 24,0 x 7,20 m, oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Zaplecze higieniczno-sanitarne rozwiązano na dwóch kondygnacjach. Korytarz I piętra stanowi galerię widokową. Główne wejście do budynku zaprojektowano w łączniku, który należy zaprojektować indywidualnie w ramach adaptacji. Budynek sali gimnastycznej nie może funkcjonować samodzielnie. 

cena 4 egz. ***** zł + VAT 23% 

  Pow. zabudowy: 527,9 m2
Pow. użytkowa: 662,9 m2
Kubatura: 3597,5 m3

Koszt  budowy /2000 r./

sala      1.235.600.- 

łącznik      80.000,-


zobacz projekt

Autor projektu:
mgr inż. arch. Andrzej Wochna

  HALA SPORTOWA 36,0 x 18,0 x 7,6 m WB-2063    

Hala sportowa jest budynkiem wolno stojącym, nie podpiwniczonym. Obejmuje, salę sportową (o wymiarach w świetle 36,0x18,0x7,6 m) z zapleczem. W 2-kondygnacyjnym zapleczu zlokalizowano przebieralnie i pomieszczenia sanitarne dla uczniów (zawodników), przechowalnie sprzętu sportowego, gabinet kultury fizycznej, salę gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Korytarz I pietra stanowi galerię widokową (innych miejsc dla widzów nie przewidziano). Istnieje możliwość połączenia hali z innymi budynkami (np. szkołą) za pomocą łącznika. 

cena 4 egz. ***** zł + VAT 23%

  Pow. zabudowy: 1050,8 m2
Pow. użytkowa: 1153,4 m2
Kubatura: 8453,0 m3

Koszt  budowy /1997 r./

1.994.000.-


zobacz projekt

Autor projektu:
mgr inż. arch. Andrzej Wochna

  HALA SPORTOWA  40 x 20 x 7,20 m WB-2064

 Budynek hali sportowej wolno stojący, nie- podpiwniczony, z boiskiem o wymiarach 40x20m i wysokości w świetle 7,20m. Widownia na trybunach składanych na około 450 miejsc. Zaplecze sali trzykondygnacyjne. Możliwość połączenia hali sportowej z innym budynkiem za pomocą łącznika. 

cena 4 egz. ***** zł  + VAT 23%

  Pow. zabudowy: 1674,0 m2
Pow. użytkowa: 2312,0 m2
Kubatura: 16000,0 m3

Koszt  budowy /1997 r./

3.016.000.-


zobacz projekt

Autor projektu:
mgr inż. arch. Aleksander Bońkowski

 

SALA GIMNASTYCZNA  15,0 x 30,0 x 6 ,75 m WB-2065

  Budynek wolno stojący, parterowy, połączony łącznikiem z budynkiem szkoły istniejącej lub projektowanej. Obejmuje salę gimnastyczną o wymiarach 15,0 x 30,0 x  6,75m oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Korytarz pierwszego pięta stanowi galerię widowiskową. 

 cena 4 egz. ***** zł + VAT 23%

  Pow. zabudowy: 793,9 m2
Pow. użytkowa: 789,2 m2
Kubatura: 5671,3 m3

Koszt  budowy /2002 r./

1.366.000.-


Autor projektu:
mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec

 

SALA GIMNASTYCZNA  12,00 x 24,00 x 7,20 m WB-2066

Budynek wolno stojący, parterowy, połączony łącznikiem z budynkiem szkoły istniejącej lub projektowanej. 
Obiekt został zaprojektowany w parterze, sala gimnastyczna oddzielona jest korytarzem od części zaplecza, w którym zaprojektowano zespół przebieralni i natrysków.
Sala gimnastyczna o wymiarach boiska w świetle 12,00 x 24,00 m. Wysokość do spodu konstrukcji stalowej 7,20 m.
Gabinet wychowania fizycznego może służyć jako pokój trenera oraz pomieszczenie sędziów w czasie zawodów sportowych.

   cena 4 egz. ****** zł + VAT 23%

  Pow. zabudowy: 564,1 m2
Pow. użytkowa: 713,3 m2
Kubatura: 4027,0 m3

Koszt  budowy /**** r./

******-

boiska w świetle 12,00 x 24,00 m


Autor projektu:
mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec

 

SALA GIMNASTYCZNA  12,0 x 24,0 x 7,2 m WB-2067

Sala gimnastyczna jest budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym. Obejmuje salę gimnastyczną ( o wymiarach w świetle 12,0 x 24,0 x 7,2 m) , Oraz zaplecze higieniczno – sanitarne. Zaplecze higieniczno – sanitarne rozwiązano na dwóch kondygnacjach. Korytarz I piętra stanowi galerię widokową. Główne wejście do budynku zaprojektowano w łączniku, który można zaprojektować indywidualnie w ramach adaptacji. Budynek sali gimnastycznej nie może funkcjonować samodzielnie.

   cena 4 egz. ****** zł + VAT 23%

  Pow. zabudowy: 755,9 m2
Pow. użytkowa: 849,5 m2
Kubatura: 6160,8 m3

Koszt  budowy /**** r./

******-


Autor projektu:
mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec

 

SALA GIMNASTYCZNA  12,0 x 24,0 x  7,2 m WB-2067-L

Sala gimnastyczna jest budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym. Obejmuje salę gimnastyczną ( o wymiarach w świetle) 12,0 x 24,0 x 7,2 m, Oraz zaplecze higieniczno – sanitarne. Zaplecze higieniczno – sanitarne rozwiązano na dwóch kondygnacjach. Korytarz I piętra stanowi galerię widokową. Główne wejście do budynku zaprojektowano w łączniku, który można zaprojektować indywidualnie w ramach adaptacji. Budynek sali gimnastycznej nie może funkcjonować samodzielnie.

   cena 4 egz. ****** zł + VAT 23%

  Pow. zabudowy: 755,9 m2
Pow. użytkowa: 849,5 m2
Kubatura: 6160,8 m3

Koszt  budowy /**** r./

******-


Autor projektu:
mgr inż. arch. Danuta Kamińska

 

SALA GIMNASTYCZNA  12,10 x 24,10 x  7,20-8,76 m WB-2068

Sala gimnastyczna jest budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym. Obejmuje salę gimnastyczną ( o wymiarach w świetle) 12,10 x 24,10 x 7,20-8,76 m, Oraz zaplecze higieniczno – sanitarne. Zaplecze higieniczno – sanitarne rozwiązano na dwóch kondygnacjach. Korytarz I piętra stanowi galerię widokową. Główne wejście do budynku zaprojektowano w łączniku, który można zaprojektować indywidualnie w ramach adaptacji. Budynek sali gimnastycznej nie może funkcjonować samodzielnie.

   cena 4 egz. ****** zł + VAT 23%

  Pow. zabudowy: 547,3 m2
Pow. użytkowa: 675,5 m2
Kubatura:        4463,0 m3

Koszt  budowy /**** r./

******-


zobacz projekt

Autor projektu:
mgr inż. arch. Danuta Kamińska

  KLUB KULTURY Z REMIZĄ O.S.P.     WB-2501

 Budnek parterowy, nie podpiwniczony. Część mieszcząca wiejski klub kultury może być realizowana jako obiekt samodzielny. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

cena 4 egz. 3000 zł + VAT 23%

  Pow. zabudowy: 524,5 m2
Pow. użytkowa: 393,5 m2
Kubatura: 2622,0 m3

Autor projektu:
mgr inż. arch. Danuta Kamińska

  KLUB KULTURY z salą o pow.75,0 m2    WB-2509

Budnek parterowy, nie podpiwniczony, przewidziany jest dla osiedla na 500 mieszkańców. Sala główna przewidziana jest do zbiorowych zajęć klubowych, prowadzenia prelekcji, występów małoosobowych zespołów artystycznych, zebrań i akademii. W budynku znajduje się również biblioteka, pokój klubowy, przygotowalnia, kotłownia i pomieszczenia sanitarne. 

 cena 4 egz. 5000  + VAT 23%

  Pow. zabudowy: 225640 m2
Pow. użytkowa: 183,68 m2
Kubatura: 906,00 m3

Autor projektu:
mgr inż. arch. Danuta Kamińska

  KLUB KULTURY z salą o pow. 250 m2   WB-2500

Budnek parterowy, nie podpiwniczony,  Przeznaczony do prowadzenia całorocznej działalności szkoleniowej i rozrywkowej. Zawiera salę wielofunkcyjną z zapleczem kuchennym (przygotowanie do konsumpcji gotowych dań), salę klubową, zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie na kotłownię / wymiennikownię. 

 cena 4 egz. 7000  + VAT 23%

 

Pow. zabudowy - 727,85  m2

Pow. użytkowa - 621,32 m2

 Kubatura - 2950,00 m3


Autor projektu:
mgr inż. arch. Danuta Kamińska

 

BUDYNEK SZKOLENIOWO - BANKIETOWY    WB-2510

sala o pow. 160 m2

Budnek parterowy, nie podpiwniczony,  Przeznaczony do prowadzenia całorocznej działalności szkoleniowej i rozrywkowej. Zawiera salę wielofunkcyjną z zapleczem kuchennym (przygotowanie do konsumpcji gotowych dań), salę klubową, zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie na kotłownię / wymiennikownię. 

 cena 4 egz. 6000  + VAT 23%

 

Pow. zabudowy - 499,28 m2

  Pow. użytkowa - 412,85 m2 Kubatura - 1957,50 m3


STRONA GŁÓWNA

WYKAZ PROJEKTÓW