Obora na 25 krów mlecznych

arch. Marek Bulak

®WB-4124


                     Powrót

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Obora przeznaczona  dla stada krów mlecznych w liczbie 25szt. (36 DJP), z możliwością powiększenia stada.

Utrzymanie krów w systemie ściołowym, uwięziowym. Korytarz ze stołem paszowym przejezdny. Usuwanie odchodów zgarniaczem mechanicznym. Wentylacja kalenicowa, nawiew powietrza szczelinami podokapowymi.

 

KONSTRUKCJA 

Fundamenty - wylewane betonowe. 
Ściany zewnętrzne - pustaki ceramiczne Porotherm.
Strop nad częścią gospodarczą - Teriva I. 
Dach - wiązary drewniane, dwuspadowe.
Pokrycie - płyty włóknisto-cementowe lub blacha trapezowa. 

 

- pow. zabudowy - 410,16 m2
- pow. użytkowa - 370,15 m2
- kubatura - 1856,50 m3

 

 

 

 

 

 

1. Część inwentarska 329,46m2
2.
Schładzalnia mleka 21,18m2
3.
Dyżurka 8,78m2

RZUT

PRZEKRÓJ

 

Powrót

Zadaj   pytanie    lub   Zamów projekt 

Jednostka autorska rozpowszechniająca projekt

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe BISPROL Sp. z o.o.,

04-026 Warszawa 50, al. Stanów Zjednoczonych 51; Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. (22) 810-83-78, (22) 3102-840; fax (22) 3102-711;  e-mail:  bisprol@bisprol.pl      www.bisprol.pl