ZBIORNIK ŻELBETOWY 3,4x6,4 m; V= 24,5 m3
Z PŁYTĄ OBORNIKOWĄ 6,4x9,0 m

Autor projektu -  

®WB-6037


CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: Zbiornik żelbetowy, dwukomorowy, prostokątny, bezodpływowy, do gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych. Opróżnianie zbiornika odbywać się będzie okresowo, samochodami asenizacyjnymi. Wywóz ścieków na wyznaczone składowisko ścieków bytowo-gospodarczych lub do oczyszczalni ścieków.
Pojemność zbiornika V=2x40=80 m2


KONSTRUKCJA

Ściany zbiornika - żelbetowe.

Przykrycie - żelbetowe.
Dno - żelbetowe.
System realizacji - tradycyjny.

- pow. zabudowy - 43,6m2
- pow. użytkowa - 36,0m2
- kubatura - 130,0m3 STRONA GŁÓWNA PODZIAŁ PROJEKTÓW BUDOWLE POMOCNICZE

WYŚLIJ ZAMÓWIENIE

JEDNOSTKA ROZPOWSZECHNIAJĄCA PROJEKT

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE BISPROL Sp. z o.o.,

04-026 Warszawa 50, al. Stanów Zjednoczonych 51 Punkt sprzedaży dokumentacji - tel. (22) 810-83-78, fax (22) 51-77-711;     e-mail:   projekt@bisprol.pl