Str. główna  Katalog projektów gotowych  |  Gdzie kupić projekt_Bisprolu  | Usługi Xero-Poligrafia  |  ŚZWPP-2012 /Zasady wyceny_prac_projektowych//

 Garaże i szopo-garaże                  ------->   Budynki magazynowo - składowe

/ceny netto, do ceny należy doliczyć VAT w wysokości 23%/

 

Nazwa obiektu

Symbol 

WB

Cena

4 egz.

zł.

Pow. użytkowa m2

Wymiary

 

m

   Karta PDF

Garaż 1 boksowy

WB-5142

400

22,4  

lub 16,8

3,90x7,10

lub 3,30x650

Garaż z pomieszczeniem gospodarczym

WB-5144

54,86

6,24x10,25

Garaż na dwa stanowiska

WB-5176

400

33,1

6,25x6,25

Garaż dwustanowiskowy

WB-5143-1

400

73,2

6,25x9,20

Garaż dwustanowiskowy

WB-5143-2

400

48,2

6,25x9,20

Garaż na 4 stanowiska

WB-5177

400

67,6

6,25x12,26

Szopogaraż o rozp. 6,0 m

WB-5106

500

153,20

6,25x27,31

Szopogaraż o rozp. 6,0 m  

w granicy działki

WB-5107

500

153,20

6,25x27,31

Garaż 3-10 segmentowy

WB-5180

600

47,6¸159,0

6,30x30,00

Garaż na samochody  dostawcze

WB-5174

400

48,5

7,50x7,50

Wiata lub hala o rozp. 6 / 9 m

WB-5187

1000

312,6

6 / 9,0x42,35

Szopogaraż

WB-5141

800

131,70

9,53x15,25

Szopo-garaż

WB-5105

1000

218,60

8,34x29,04

Szopo-garaż

WB-5181

800

204,40

12,50x18,50

Szopo-garaż

WB-5182

800

420,10

12,50x36,25

Szopo-garaż

WB-5183

800

490,60

12,50x42,26